Mobirise

ÇÖZÜM PARTİSİ VE ÖNERİLERİMİZ

ÇÖZÜM PARTİSİNİN ADALET KONUSUNDAKİ ÖNERİLERİ
MAHKEMELER 14 GÜNDE BİTECEK HAKİMLER DELİL TOPLAMAYACAK,
SADECE HAZIR DOSYADA KARAR VERECEK.

Delil toplayan hakim, sürekli delil toplayan duruşmalar yaparak, dosyayı ortalama 2 yılda karar aşamasına getirebiliyor.

Delilleri, her iki tarafa atanan hukukçu arabulucular yapmalı.

Bu arabulucular savcı yetkisinde olmalı, tüm resmi kayıtlara bizzat ulaşabilmeli, internet üzerinden delilleri hızla toplamalı, resmi özel her kişi bu isteklere aynı gün içinde cevap vermek zorunda olmalı.

Arabulucular tanık dinleyebilmeli ve keşif yapabilmeli.

Arabulucu ve taraflar birbirlerinin delillerini görüp, bunlara karşı itirazlarını sunabilmeli ve süreçte karşılıklı teklifler sunabilmeli.

Arabulucular 7 gün içinde delilleri tamamlayıp, süreçte anlaşamamış iseler dosyayı karar için hakime teslim etmeli. Çok bariz bir çelişki ve eksiklik görür ise hakim arabulucu ve taraflardan bilgi-açıklama isteyebilmeli ve hakim bu dosyayı 7 gün içinde karara bağlamalı.

TÜM DAVA VE İCRA GİDERLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK
İnsanların önemli bir kısmı, haklı olsalar bile masraftan kaçınıp haklarını arayamamakta.
Devlet tüm yargılama ve icra giderlerini kendi karşılayıp, dosyaları jet hızı ile sonuçlandırıp, masrafları 2 katı ile haksız çıkandan tahsil etmeli.

YÜKSEK YARGI ÜYELERİ SEÇİMİ.
Yargıtay üyeleri ve HSK üyelerini savcılar ve adli hakimler, Danıştay üyelerini idari hakimler demokratik esaslara göre seçmeli. Meslekte 10 yılını tamamlayış olanlar, oy verme hakkı olan 20 kişi tarafından önerilerek seçimlere katılmalı ve en çok oy alanlar üye seçilmeli. Üyeler emekli oluncaya kadar görev yapmalı.

Başkanları, üyeler yine demokratik şekilde 3 yıllığına seçilmeli.

Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, HSK ve YÖK Başkanları, süreleri dolunca Anayasa Mahkemesi Üyesi olmalı, emekli oluncaya kadar üyelikleri devam etmeli.

MAHKEMELER AYNI USULDE ÇALIŞMALI
Adli, idari, ceza, iş, icra mahkemelerinde aynı süre ve kurallar esas alınmalı. Tüm yargı kurumlarında usüli işlemler tek bir kurala bağlanmalı.
Dava, itiraz, bekleme süreleri tekleşmeli.

CÖZÜM PARTİSİNİN GÜVENLİK SORUNLARI KONULU ÇÖZÜMLERİ
JANDARMA VE POLİS BİRLEŞTİRİLİYOR.

Taşra veya az sayıda insan yaşayan bölgelerde görev yapan Jandarma personeli polis teşkilatına devredilip, askerin iç güvenlikteki görevine son verilecek. Zorunlu-acil durumlarda, askerden yardım istenmesi haricinde askerler iç güvenlikte kullanılmayacak.
Polis teşkilatı ikiye ayrılacak, bir kısım rutin işler için mülki idare yetkili olurken, adli konularda tek yetkisi savcılık olacak.

TRAFİK POLİSLERİ, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVROLUYOR.
Şehir içi ve şehirlerarası yolların yapımı, onarımı, işaretlenmesi, araç tescili, araçların yol kenarlarında muayenesi ve trafiğin denetimi, tamamı ile Karayollarına bağlanıyor. Trafik polisliği kaldırılıyor. Şehir içindeki trafik işlerinde de belediye-zabıta yetkileri kaldırılıyor.

Yol, trafik kazaları konusunda Karayolları tek yetkili kurum oluyor.

Sürekli seyyar gezen karayolları ekipleri, kazada kusur ve tazminatın hangi oranda ödeneceğini olay yerinde net olarak çözecek.

Araçların muayeneleri de, yol kenarlarındaki tesislerde, karayolları ekiplerince ücretsiz yapılacak

SİLAH ANCAK, GÖREVLİLERCE GÖREV ANINDA TAŞINABİLECEK
Silah ancak, güvenlik görevlisince ve görev anında taşıyacak. Güvenlik görevlisi dahi, mesai dışında silah taşımayacak, emekli olunca silah taşıyamayacak.

Sivil halkın silah ruhsatı olması mümkün olmayacak. Mevcut tüm ruhsatlar iptal edilip silahlar toplanacak ve ruhsatsız silah bulundurma suçu ağırlaştırılacak

KADIN-ERKEK, HER TÜRK VATANDAŞI, 300 GÜN VATANİ GÖREV YAPACAK
15-25 yaş arası her Türk vatandaşı, devletin belirlediği kamu hizmeti yapan kurumlarda, 50 günlük 5 dönem olarak, toplam 250 gün hizmet vererek, vatani görev olacak. Vatani görevin ilk 50 günlük bölümü, vatan savunmasına yönelik askeri eğitim şeklindedir
Kişiler bu hizmeti bir bütün olarak veya iş-eğitimlerini aksatmadan, 5 taksitle yapabilecekler.

Bu hizmeti tamamlamayanlar, resmi görev alamayacak ve oy kullanamayacak.

JANDARMA KOMUTANLIĞI, SINIR GÜVENLİĞİ KOMUTANLIĞI OLACAK
Suriye, Irak, İran, Ermenistan-Gürcistan, Bulgaristan-Yunanistan, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz için toplamda 10 sınır komutanlığı kurulup, sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele, sorunsuz hale getirilecek.

ÇÖZÜM PARTİSİNİN EKONOMİ İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLERİ
EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI

Ücretin %10’u oranında bedel, işveren tarafından, zorunlu Bireysel Emeklilik pirimi olarak yatırılacak. Belirlenen ücret hiçbir kesinti olmaksızın net olarak işçiye ödenecek. Asgari ücreti aşan kesimden %10 vergi, yatan ücretten kesilecek, başka bir kesinti olmayacak. Kişiler bu yatırımı istediği banka ve fonlarda değerlendirecekler, emekli olana kadar bu paraya dokunamayacaklar.

Sağlık harcamaları ücretten kesilen makul ücretler olarak düzenlenecek, asgari ücret vergiden muaf olacak. Bu şekilde, sağlık-emeklilik keseneği ve yüksek vergi yükünden kurtulan ücret, işçinin rahatlıkla geçineceği bir duruma gelecek.

Bu sistemde, ölenin eşi ve kız çocukları onlarca yıl maaş alamayacağından, kişinin alacağı emeklilik maaşı, çalışırken aldığı maaştan aşağı olmayacaktır.

VERGİ SİSTEMİ
Ürünlerin nihai tüketiciye satışında alınacak ÖTV, Hizmetlerden alınacak ÖTV ve Kira vergisi, %10 ile sınırlı olacak. Kişi kendine ait evde de otursa, raiç kiranın %10 kadarını ÖTV olarak ödeyecek. Tüm taşınmazlar için dolu veya boş olmasına bakılmadan, raiç kiranın %10’u vergi tahakkuk edecek ve emlak vergisi kaldırılacak.

18 yaşını dolduran her vatandaş, ocak ayında vergi beyannamesi vermek zorunda olacak, tüm gelirler ve vergiler burada net olarak belli olacak. Birikmiş vergi borcu olup da bunları düzenli taksitlerle ödemeyenler, seçmen olamayacak ve yurt dışına çıkamayacaklar.

Döviz ve Altının, hem alımında hem de satımında devlet %3 komisyon alacak ve bu iki unsur yatırım aracı olmaktan çıkarılacak.

KDV, iade sistemi ve haksızlıklara sebep olan karmaşık durumlar oluşturduğundan kaldırılacak.

ARTAN ORANLI VERGİ VE MİRAS
Çok kazanandan çok vergi alınması, çok kazanın cezalandırılmasıdır. Bu yaygın uygulama, yatırım ve üretime takız koymaktadır. Tüm vergi oranı, %10 ile sınırlı olmalı.

Devlet bazı konularda vergiyi azaltıp sıfırlayabilmeli.

Bolca üreten bir ülkede %10 vergi bile çoktur.

Kişinin çok çalışıp çok kazanması ve büyümesi engellenmemeli. Sorun hiç çalışmadan, kan bağı ile zengin olma sorunudur. Herkes emeği ile zengin olabilmeli, öldüğünde uygulamaya geçecek vasiyetleri ile de, malını belli amaçlarda vakıflar kurarak kamu yararına yönlendirebilmeli.

Kamu yararına vakıf vasiyeti yok ise, kalan yüksek meblağlı miras eş ve çocuklara belli sınırlarda kalabilmeli. Eş ve çocuklardan her birine 1 kg altın beledinden fazla miras olmamalı, artan kısım devlete kalmalı. Eş ve çocuğu olmadan ölenlerin, tüm malı devlete kalmalı.

ÇÖZÜM PARTİSİNİN EĞİTİM KONUSUNDAKİ ÇÖZÜMLERİ
TEMEL EĞİTİM SONRASI TÜM LİSELER MESLEK OKULU OLACAK.
Temel eğitimin ilk 7 yılında, öğrenciye hayatını sürdürmeye yeterli oranda Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Ahlak Bilgisi ve Ülkenin Hukuku öğretilecek. 8. Sınıfta ise, sadece mesleklerin tanınması sağlanacak. Öğrencinin yeteneklerine göre, severek yapacağı ve başarılı olacağı mesleklerin ortaya çıkarılması sağlanacak.
Ülkenin uygulanan hukuk kurallarını bilmeyen vatandaş, bu kuralları nasıl uygular ve suç olacak durumdan kendini kurtarabilir. Ayrıca haklarını bilmeyen kişi, hukukun kendisini nasıl koruduğunu da bilemez. O yüzden uygulanan hukuk, ana hatları ile temel eğitimde öğretilmeli.
Tüm liseler, öğrencinin yeteneğine göre yöneldiği meslek lisesi olacak ve buraları bitirenler, teknisyen olarak işe başlayacak durumda olacaklar.
Meslek lisesi mezunu, başarılı ve istekli olanlar, o branşta ek puanlarla üniversiteye gidecek.

ÖĞRETMENLİK VE OKUL-ÖĞRETMEN SEÇİMİ.
Temel eğitimde, derslerde branş öğretmenliğine geçilecek. Öğrenciyi, yıllarca tek bir sınıf öğretmeni okutmayacak. Her dersi o branşın öğretmeni okutacak. Öğrenci her branşta, istediği öğretmeni seçip, onun dersine girecek.
Öğrenciler istediği devlet okuluna ve istediği sınıfa kayıt yaptırabilecekler. Sınıf mevcudu isterse 300 olsun, bu herkesin hakkı olacak ve dersler gerekirse salonda yapılacak. Öğretmenlere, sınıfına kayıt yaptıran öğrenci sayısına göre ders ücreti verilecek. Tercih edilmeyen öğretmenler, meslekten ihraç edilecek.
Öğretmenler asgari ücret ile sabit maaş alacaklar. Ayrıca ders saati ve öğrenci sayısına göre ders ücreti alacaklar. Çok öğrencisi olan ve çok ders veren öğretmen ciddi bir gelire ulaşmış olacak.
ÜNİVERSİTELER VE YÖK
Verimsiz ve fazla olan bölümler birleştirilecek, mezun olanlar donanımlı olacak, gerektiği kadar mezun olacak ve mezunların iş bulamama sorunu olmayacak.
Şehir kalabalığı ve sorunlarını azaltmak için, üniversiteler anadolu’nun küçük illerine taşınacak.
Rektörler, 3 yıllığına, öğretim görevlileri, personel ve öğrenci temsilcilerinin oyu ile seçilecek bir makamın onay ve elemesi olmadan göreve başlayacak. Süresi dolan rektör, 3 yıl süre ile YÖK üyesi olarak devam edecek.
YÖK, üniversitelerin standart ve kontenjanını belirleyecek, bölümleri birleştirip, kapatma yetkisine sahip olacak, ideolojik kamplaşma olan üniversitelerden tayinler yapabilecek.
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI VE YAYINEVLERİ VERGİDEN MUAF OLACAK.
Eğitim, devletin vermek zorunda olduğu bir hizmet. Bu yükü devletin üzerinden alan özel eğitim kurumları, makul fiyatlarla ve iyi eğitim yapmaları şartı ile vergiden muaf olmalı.
Devlet, eğitim ücretlerine üst limit koyarak özel eğitim kurumlarını, kitabın boyutuna göre satış fiyatına sınır getirerek de yayınevlerini vergiden muaf tutmalı.

ÇÖZÜM PARTİSİNİN SAĞLIK KONUSUNDAKİ ÇÖZÜMLERİ
HER VATANDAŞ PARA SORULMADAN TEDAVİ OLACAK.
Devlete ait kurumlar, hiçbir soru sormadan vatandaşı tedavi edecek.

Parası olan nakit veya kartla %20 indirimli ödeyecek, maaşlı olan maaşın %5 ini geçmeyecek şekilde taksitle ödeyecek.

Parası olmayan, parası olunca ödeyecek şekilde uzun vadeli borçlanacak.

SGK’LILARA HİZMET VEREN SAĞLIK KURUMLARI, VERGİDEN MUAF OLACAK
SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumları, devlet hastanesinde uygulanan fiyatlardan halka hizmet verirse, tamamen vergiden muaf olacak.

Bu kuruluşlar, SGK lı ve fakir belgesi olmayanlara hizmet edemeyecek ve devlet kurumlarındaki fiyatın üzerinde fiyat uygulayamayacak.

Bu kurumlar, hastaya hizmet vermeden ücreti peşin alacaklar. Devlet bu tedaviler için ek bir ücret ödemeyecek.

Yerli ilaç üreticisi firmalar da vergiden muaf tutulup desteklenecekler.

SGK’lı dışındaki vatandaşlara ve yurtdışından gelenlere sağlık hizmeti veren özel sağlık kurumları, normal şirketler gibi vergi verecekler ve istediği gibi ücret tarifesi uygulayabilecekler.

SAĞLIK PİRİMİ VE KESİNTİSİ OLMAYACAK
Tedavi giderleri, parası ve maaşı olanlardan, peşin ve taksitle alınacağından, ek bir sigorta kesintisi yapılmayacak.

Parası olmayanın sağlık giderleri devlet karşılayacak, bu kişiler ne zaman parası olursa, işe girerlerse veya miras ile mal sahibi olursa o zaman bu borçlarını ödeyecekler.

Sağlık ve ilaç giderini sonunda ödeyeceğini düşünen halk, böylelikle sağlığını koruyacak ve en uygun fiyatlı tedaviyi arayacaktır.

DOKTOR SORUNLARI
Uzman doktorluk eğitimi, toplam 6 yılda tamamlanmalı. Tıp eğitiminin ilk 3 yılında genel bilgiler verilecek, ikinci 3 yılda branş bilgileri verilecek. 6 yılın sonunda uzman doktor olunacak.

Aile hekimliği, Acil doktorluğu, çocuk, kadın, dahiliye, hariciye, cildiye …. tüm doktorlar, 6 yılın sonunda bir branşta uzman olarak mezun olmalı.

Mecburi hizmet kalkmalı ve ayda 5 günün üzerinde nöbet olmamalı. Ücretler tatminkar hale getirilmeli.

ORGAN İHTİYACI
Her vatandaş, diğer vatandaşlar ile kardeşlik hukukuna tabidir. Bir vatandaş bir sorun yaşıyorsa bundan diğerleri de sorumludur.
Bir vatandaş organ ihtiyacı duyuyor ise, üretilemeyen bu organların, beyin ölümü gerçekleşen vatandaşlardan rıza aranmaksızın alınabilmesi gerekir.
Hastanelerde beyin ölümü gerçekleşenlerin kullanılabilir ve ihtiyaç olan organları alınıp, sağlık bakanlığın ilgili birimine teslim edilmeli ve sıradaki hastaya derman olmalı.

ÇÖZÜM PARTİSİNİN SİYASAL SİSTEM VE SEÇİM ÖNERİLERİ

İl sayımız 160 ve il nüfusu ortalama 500.000 olacak şekilde bir düzenleme yapılmalı.
Büyükşehirlerin nüfusu 500.000 ve üzeri olan ilçeleri ve nüfusu 500.000 ve üzeri olan ilçeler, il statüsüne kavuşturulmalı.

Büyükşehirler bu sistemde kalkmış oluyor, lakin bitişik yerleşim yerleri için, ilçe belediye temsilcileri kurulunca yönetilen, tek bir ulaşım sistemi olmalı.

Oluşacak her ile tek bir milletvekilliği tahsis edilmeli ve adaylar bağımsız olarak yarışmalı. Adaylık için, o bölgede oy kullanacak seçmen sayısının binde biri kadar kişinin önerisi şartı konmalı. Milletvekilliği ve belediye başkanlığı süresi 5 yıl olmalı

Her milletvekili için, içinde sekreter, katip, danışman ve hizmetli bulunan geniş bürolar oluşturulup, tüm masrafları devletçe karşılanmalı. Ayrıca milletvekillerinin devlet tarafından tahsisli araç ve şoförleri olmalı.

Bağımsız olarak seçilen milletvekilleri, Mecliste 20 kişi bir araya gelip parti kurabilmeli ve partiler sadece meclis içinde faaliyet gösterip büro sahibi olabilmeli.
Belediye başkanları da aynı tarzda ve bağımsız adayların yarışması ile gerçekleşmeli.
Adaylara, bölgesine göre, devlet tarafından fatura karşılığı tanıtım yardımı yapılmalı.

MÜLKİ İDARE
Vali ve Kaymakam, bulunduğu yerdeki devlet memurlarının performansını denetlemeli ve verimsiz çalışıp da bunu devam ettirenleri görevden uzaklaştırmalı.
Mülki idare bünyesinde çalışan ve sık sık görev yeri değişen sivil görevliler, resmi dairelerde iş yaptırıyor gibi, verimli ve verimsiz çalışanları takip edip raporlar tutmalı. Devlet daireleri, insanların sırtını dayayıp, yan gelip yatarak emekli olduğu yerler olmaktan çıkmalı.

MECLİS, YASALAR VE CUMHURBAŞKANI
Tüm resmi ve özel kurumlar, milletvekillerinin sorularına 24 saat içinde cevap vermek zorunda olacak, bunu yapmayanlar görevi kötüye kullanmaktan yargılanacak.

Milletvekilleri bilgileri toplum yararına ve özel bilgileri ifşa etmemek şartı ile kullanacaklar.
160 milletvekili olan meclis, 100 milletvekili ile toplanabilecek ve oy çokluğu ile karar verecek. Yasa teklifi, en az 5 milletvekili imzası ile verilebilecek.

Cumhurbaşkanını, meclis kendi içinden veya 10 milletvekili tarafından önerilen adaylardan seçecek, adaylardan en çok oy alan iki aday ikinci turda yarışacak ve çoğunluk oyunu alan 5 yıllığına cumhurbaşkanı olacak.

Cumhurbaşkanı bakanları kendisi tayin edecek.

ÇÖZÜM PARTİSİNİN FİKİR SANAT ESERLERİ VE HAKLARI KONUSUNDAKİ ÖNERİLERİ

Bir fikri, eseri, ürünü üretip icat edenler, genelde maddi ve manevi olarak karşılığını alamıyor. İcat çok iyi bir icat ise, bir sermayedar bunun tüm haklarını alıyor ve bundan çok büyük servetler kazanabiliyor. Çoğu icadın kim tarafından yapıldığını dahi bilemiyoruz.

Bazı icatların telif hakkı da, kötü niyetliler tarafından satın alınıp, bu ürünün halk yararına üretilmesi engelleniyor.

Bu konuda, ürün sahipleri ve bundan faydalanan halkı koruyan yeni bir sistem gerekli.
Devlet, her türlü fikir, eser ve ürünün kaydını, müracaat ile ve ücretsiz olarak kaydetmeli. Her ürüne bir seri numara verilmeli. İsteyenler, bu seri numara ve eser sahibini belirterek bu ürünü ticari olarak kullanabilmeli, lakin devletin belirleyeceği ürün başı üretim bedelini yatırmalı.

Şiir, Müzik ve Filmlerden, halk tarafından yaygın olarak kullanılanlar için, devlet eser sahiplerine kendi bütçesinden bir bedel ödemeli.

Sürekli olarak halka faydalı eser üretenler, devlet tarafından tatminkar maaşa bağlanmalı. 

ÇÖZÜM PARTİSİNİN SUÇA KARŞI ÖNLEM ÖNERİLERİ

RÜŞVET
Yaygın olarak varlığını sürdüren rüşveti yok edebilmek için, rüşvet vermek suç olmaktan çıkarılmalı. Rüşvet vermek suç olduğundan, rüşvet verip normal bir işini yaptıran, sonradan şikayetçi olamıyor. Normal işini yapmayan ve acil iş isteyenlerden para isteyenlere rüşvet vererek işini yaptıranlar, verdikleri paranın seri numarasını alarak, işlem sonrasında şikayette bulunabilmeli ve bu durum suç olmamalı.

Ülkemizde rüşvet, genellikle hukuki olan hakların uygulanması ve hızlanması için verilmekte, vatandaş işini halletmek için bu parayı verdikten sonra, işin bozulmaması ve kendisine bir yaptırım olmaması şartı oluşursa, tüm rüşvet alanlar şikayet olunur ve kimse rüşvet alamaz.

SUÇLULARI KONTROL
Hırsızlık, dolandırıcılık, kavga gibi suçlarda, bir şahıs onlarca kere suç işleyebilmekte, ceza evine kısa süre girip çıksa da bu caydırıcı olmayıp, işlediği suça benzer suçları işlemekten geri durmamakta.

Mala karşı suç işleyip, kişi ve kuruma zarar veren, bu zararı taş ocağı gibi ağır bir işte çalışıp verdiği zararı tamamı ile tazmin etmedikçe halkın içine karışamamalı

Devlet önce halka verilmiş olan zararı, tıpkı sigorta şirketi gibi peşinen ödemeli, sonrasında suç işleyeni zararını tamamen tahsil edinceye kadar çalıştırmalı.

Suç makinesi olmuş kişiler ve topluma zarar verme ihtimali olanlar, uyuşturucu bağımlıları, tamamı ile normalleşmedikçe halk içine karışmamalı, tecrit edilmiş bir bölgede yaşamalı. 

Bakanlar Kurulu

DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜYÜZ!

Adalet Bakanı Uğur Karaca

Adalet Bakanı Avukat Uğur Karaca Adalet ile ilgili yapılması gereken reformlar hakkında basın açıklaması düzenledi.

Sayın Karaca Çözüm Partisi'nin iktidara geldiğinde Hukuk Sistemi ve bir çok konuda kalıcı reformlara imza atacağını dile getirdi.

Ekonomi Bakanı Uğur Karaca

Ekonomi Bakanı Sayın Uğur Karaca Çözüm Partisi'nin reform paketleri hakkında basına bazı demeçlerde bulundu.

Sanayi Bakanı Uğur Karaca 

Sanayi Bakanı Sayın Uğur Karaca Sanayi fikri mülkiyet tescil patent vb. her türlü ürün ve emtianın üretim ve projelendirilmesi öncesindeki telif haklarının nasıl korunacağı hakkında fikirlerini beyan etti.

Aile Bakanı Uğur Karaca 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Avukat Uğur Karaca ailenin korunması için yapılması gerekenleri anlattı.

Ekonomi ve Ahlak ilişkisini irdeleyen Sayın Uğur Karaca alınması gereken tedbirlerden bahsetti. 

ÇÖZÜM PARTİSİ 

23 April 2002

Kuruluş

Partimiz 2002 yılında kuruldu.

Parti Teşkilatlanması

Partimiz iller arası kurucu üyelerini seçmiştir.

23 April 2007

23 April 2018

Basın Duyuruları

Partimizin kurucularından Avukat Uğur Karacanın kamu yararı adına partimizin düşüncelerini belirten bir çok konuda basına demeçler vermesi.

BİZE KATILIN

Parti İl İlçe Yönetimlerimizde aktif rol üstlenmek istiyorsanız;

lütfenAşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçiniz.

İletişim

İletişim Bilgileri    

HTML Editor